24.10.2017 Ben Furman: 10 askelta oppilaan häiritsevään käytökseen puuttumiseen

 

Psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman kertoo Duodecimin Koulun terveyskirjaston artikkelissa 10 askeleen ohjelmasta, jolla päästään ratkaisukeskeisesti puuttumaan oppilaan häiritsevään käytökseen. 

Ben Furman on ollut mukana kehittämässä Kaikki Ihan Kaikki (KIK) - mallia. 10 askeleen ohjelmassaan hän kannustaa koulun häiriötilanteita ratkottaessa oppilaan mukaan ottamiseen ja rohkaisemiseen. Tavoitteena on keskittyä siihen, miten jatkossa häiriötilanteita voitaisiin välttää toimimalla toisin ja motivoimalla oppilasta noudattamaan uutta toimintatapaa. 

 

Furmanin malli sopii erinomaisesti sekä opettajien että oppilashuollon työkaluksi koulussa. Hän kehottaa osallistamaan näiden lisäksi myös koko sosiaalisen ympäristön ja keskustelemaan, miten oppilaan läheiset voivat kannustaa uusiin toimintatapoihin. 

 

Lue lisää Duodecimin Koulun terveyskirjastosta >

 

 

5.9.2017 Terveiset Vanhempainliiton alueyhdistysten kesäpäiviltä Espoon Nuuksiosta


 

Kesäpäivillä vietettiin kaksi energistä ja iloista alueyhdistyspäivää 26 henkilön, 13 eri kunnan alueyhdistysten aktiivien kesken käyden suurella mielenkiinnolla läpi liiton ja alueyhdistyksien ajankohtaisia teemoja. KokoEspoon edustajana kesäpäivillä oli mukana Virpi Hänninen. Jokaisella alueyhdistyksellä on omat tapansa toimia ja intohimonsa.

 

Pääasia on, että tehdään sitä mikä omalla alueella on tärkeää. Alueyhdistyspäivillä päästiin jakamaan kunkin alueen ajankohtaisia asioita, edistymisiä ja onnistumisia. Jokainen varmasti sai toinen toisiltaan taas tänäkin vuonna useita uusia näkökulmia omiin toteutettaviin asioihin, jonka lisäksi Vanhempainliiton vahva ja monipuolinen osaaminen ohjasi meitä huomioimaan tärkeitä asioita.

 

Perehdyimme myös Vanhempainliiton valmisteilla olevaan strategiaan, järjestöavustuksiin sekä järjestökoulutuksiin. Hyvien käytänteiden jakamisesta muutamia esimerkkejä:


• Vakuutusten voimassaolo: Silloin kun vanhempainyhdistykset / vanhemmat järjestävät tapahtumia heidän tulee itse huolehtia ja varmistaa, että vakuutukset ovat voimassa. Esimerkiksi koulujen vakuutukset kattavat yleensä vain koulujen itsensä järjestämät tapahtumat, jotka on merkitty koulujen vuosikelloon.


• OPS – opetussuunnitelman velvoittama vanhempien osallisuus ja kuuleminen koulussa ja sen opetushuollossa. Keskustelimme siitä, että niin vanhempia, kuin opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa olisi tärkeä informoida siitä, mitä vanhempien osallisuus ja kuuleminen konkreettisesti tarkoittavat.

 

• Varhaiskasvatus uudistamisen kohteena - aiheesta löytyy esite verkossa Vanhempainliiton sivuilta, ja siitä on ilmestynyt englannin kielinen versio muutama viikko sitten. Huom. myös muut materiaalit löytyvät Vanhempainliiton sivuilta kodin ja koulun yhteistyöhön.


Poriin ollaan perustamassa alueyhdistystä. Alueyhdistyspäivillä oli hieno mahdollisuus päästä miettimään porukalla, mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon alueyhdistystä perustaessa ja mitkä käytänteet ovat toimineet.

Vanhempainliiton valmisteilla oleva strategia ja siinä olevat arvot sekä visio pistivät miettimään jälleen, miten tärkeä on miettiä omassa yhdistyksessä omia arvojaan ja visiotaan. Usein arvot ovat abstarkteja sanoja, kuten esimerkiksi kasvatuskumppanuus, vaikuttaminen, kohtuus. Mitä ne kenellekin tarkoittavat, olisi tärkeä avata yksityiskohtaisemmin, jolloin yhteistyökin helpottuisi.

 

Tärkeitä päivämääriä merkitä kalenteriin:


- Liikenneturvallisuusviikko 11.-17.9.
- Kodin ja koulun Päivä 29.9
- Miestenviikko 6.- 12.11 , Kiedo meidät tarinaan
- Maailman suurin vanhempainilta 8.11 klo 18
- Lapsen oikeuksien viikko 20. - 26.11
- Liittokokous lauantaina 25.11
- Educa-messut 26. – 27.1.2018
- Mediataitoviikko vko 6 / 2018 

 

 


15.8.2017 KIK-tapahtuma Karhusaaressa syyskuussa


 

Syksyn KIK- tapahtuma järjestetään KokoEspoon jäsenyhdistyksille Karhusaaren taidekeskuksessa Länsiväylän kupeessa maanantaina 28.9.2017 klo 17.30- 20.15 (osoite Karhusaarenpiha 5 A, 02100 Espoo).


Valovoimaisena illan tähtenä on KIK-mallin taustalla vaikuttava improvisaatioteatteri Stella Polaris. Työpajoissa pureskellaan KIK-mallia sekä uusien että vanhojen käyttäjien tarpeisiin. Ilmoittautumaan >

 

 

8.5.2017 Vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa Suomessa 


 

Suomen Vanhempainliitto kokoaa Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi teosta vanhemmuudesta ja kasvatusyhteistyöstä. Liitto pyytää nyt kertomaan, mikä meitä kasvattajana yllättää, kannustaa tai ilahduttaa?

 

Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monimuotoinen kooste erilaisten kasvattajien ajatuksia eri vuosikymmeniltä. 

 

Vastaamalla tähän kyselyyn annat Suomen Vanhempainliitolle luvan toimittaa ja julkaista lähettämäsi tiedot nimelläsi varustettuna sähköisessä verkkojulkaisussa sekä painetussa kirjassa. Julkaisuun valittavat kirjoitukset valitsee ja toimittaa Suomen Vanhempainliiton 100-vuotisjuhlateoksen toimitus. Teos julkaistaan Suomi 100 -juhlavuoden päättyessä.

 

 

 

23.4.2017 Kannanotto: Maksuttoman koululaisliikenteen kokeilu Suomi100-juhlavuoden kunniaksi


 

 

KOKOESPOO ry kannattaa maksutonta joukkoliikennettä koululaisryhmille.

 

Kaupunkitason vanhempainyhdistys KoKoEspoo Ry kannattaa yhdessä Vantaan VANVARYn kanssa Helsingin Vanhemmat HELVARY ry tekemää aloitetta maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille koko pääkaupunkiseudulle.

 

Helsingin Vanhemmat HELVARY ry esittää opettajan johdolla matkustaville koululaisryhmille maksutonta joukkoliikennettä arkisin klo 9 ja 15 välisenä aikana.
 
Tämä edistäisi uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista monella tavalla, mahdollistaisi tasapuolista kaupunkitilan hyödyntämistä oppimisessa ja tasavertaistaisi pääsyä kulttuuri- tai museokohteisiin.
 
Samalla oppilaat oppivat hyödyntämään/käyttämään joukkoliikennettä. Ruuhka-aikojen ulkopuolella joukkoliikennevälineet ovat vajaakäytöllä, joten ilmaisten matkojen järjestäminen koululaisryhmille ei lisäisi julkisen liikenteen kustannuksia.

 

Espoo on pääkaupunkiseudun kunnista hajanaisin. Siten oppilaat eri puolilla Espoota ovat hyvin eriarvoisessa asemassa ja mm. Pohjois-Espoossa sijaitsevat koulut joutuvat kustantamaan useammin tilauskyytejä, koska julkista liikennettä on harvakseltaan.
 
Maksuttomalla joukkoliikenteellä olisi merkittävä vaikutus oppilaiden liikkuvuuteen pääkaupunkiseudun museoihin ja muihin opetusta edistäviin paikkoihin.

 

Vetoamme Espoon kaupungin viranhaltijoihin sekä luottamushenkilöihin, ja ehdotamme vastaavaa käytäntöä myös Espooseen ja koko pääkaupunkiseudulle.

 

 

Lisätietoja:

 

 

 

 

 

1.4.2017 KokoEspoo ry:n uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 

 

KokoEspoo ry:n uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 29.3.2017. Uusi kokoonpano jatkaa ajankohtaisten hankkeiden parissa. KiK-toimintamallia esitellään ja toteutetaan espoolaisissa kouluissa. KokoEspoo on myös mukana mm. Kotimentori-toiminnassa ja vaikuttaa aktiivisesti kaupungin päättäjiä tapaamalla.

 

Yhdistyksen uutena puheenjohtajana aloittaa Sari Kauppinen-Hankaa. Kiitämme väistyvää puheenjohtajaa Susanna Lehteä pitkästä ja ansiokkaasta työstä KokoEspoo ry:ssä! Kiitos myös muille kautensa päättäneille hallituksen jäsenille arvokkaasta panoksesta espoolaisten lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi!

 

Tutustu hallitukseen»

 


 

 

31.3.2017 TÄHTITAKOMO 2017 Päiväkoti Pikku Akatemia

 
Päiväkoti Pikku Akatemia Kauniaisista valittiin vuoden 2017 Tähtitakomoksi pääkaupunkiseudun OAJ:n ja kaupunkitason vanhempainyhdistysten järjestämässä kilpailussa.
 
”Vahvat juuret, kantavat siivet”
Pikku Akatemiassa korostetaan lapsen ja lapsuuden kunnioitusta, hyväksyntää ja välittämistä, osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Päiväkodissa panostetaan kannustavaan ja myönteiseen ilmapiiriin niin aikuisten kuin lasten ja perheidenkin kesken. Vuorovaikutukselle annetaan kaikessa toiminnassa tilaa ja päiväkodin ovet ovat aina avoinna lasten läheisille. Toiminnan avulla tuetaan perheiden verkostoitumista ja vahvistetaan niin lasten kuin perheidenkin osallisuutta.

 

Päiväkodissa kuunnellaan lasten, perheiden sekä henkilökunnan ajatuksia, järjestetään yhteisiä perheiltoja sekä isovanhempien päiviä. Yhteistyölle ja yhteiselle toiminnalle järjestetään aikaa ja tapahtumia - Lasten ympärille rakennetaan turvallista toimintaympäristöä yhteisvoimin.
 
Onnea Päiväkoti Pikku Akatemia, vuoden 2017 TÄHTITAKOMO!
 
TÄHTITAKOMO - PARASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
 
Hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä lasten, vanhempien ja opettajien kesken edistetään koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten kasvatus-ja opetustyötä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.
 
TÄHTITAKOMO -kilpailun tavoitteena on levittää olemassa olevia, toimivia yhteistyökäytäntöjä ja saada aikaan keskustelua laadukkaasta kodin ja koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin yhteistyöstä.
 
TÄHTITAKOMO 2017 -kilpailu julkistettiin 1.9.2016 ja se oli avoin kaikille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla. TÄHTITAKOMO 2017 -kilpailun järjestivät vanhemmat ja opettajat yhdessä: OAJ Pääkaupunkiseutu sekä kaupunkitasoiset vanhempainyhdistykset Helsingin HELVARY, Vantaan VANVARY ja KoKoEspoo.
 
Vuoden 2017 Tähtitakomon valinnassa kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin:
Koulussa, päiväkodissa tai oppilaitoksessa
  1. - on toimivia, yhteisöllisyyttä lisääviä yhteistyökäytänteitä
    1. - on luottamuksellinen, rakentava toimintaympäristö
      1. - kaikki tulevat kuulluksi ja jokaista arvostetaan
  2. - osallisuutta kannustetaan ja vahvistetaan
 
 
Yhteys-ja lisätiedot:
Hanna Iso-Kuortti
puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseutu – Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry
puh. 050 522 9055
puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi

 

 

18.1.2017 Lue uusin jäsentiedote 

 

Tammikuun jäsentiedotteessa on asiaa mm. tulevasta vuosikokouksesta ja vanhempainliiton Kotimentori-ohjelmasta.

 

Avaa jäsentiedote»

 

 

 

19.11.2016 Suomen Vanhempainliiton uusi johtokunta

 

Vanhempainliiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Johanna Laisaari Helsingistä. Johanna on monipuolisen järjestö- ja vaikuttamistoiminnan kokemuksen omaava lapsioikeusjuristi, jolla on erinomaiset eväät tehtävän hoitamiseen menestyksellä.

 

Espoolaiset edustajat seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan ovat Mika-Erik Walls (varsinainen), Sari Kauppinen-Hankaa (varajäsen) ja Nina Rudanko (varajäsen). Onnittelut valituille!


 

 

27.9.2016 Tutustu KAIKKI IHAN KAIKKI (KIK) -hankkeeseen 

 

 

Kaikki Ihan Kaikki (KIK) hankkeessa on kyse kiusaamisen, syrjinnän 

ja suvaitsemattomuuden lopettamisesta. Mottona on – kiusaaminen loppuu, kun sivustaseuraaminen loppuu.

 

Voit pyytää yhdistyksemme asiantuntijaa esittelemään hanketta seuraavaan vanhempainyhdistyksen kokoukseen. KIK-toimintamalli toteutuu kun kaikki oppilaat, opettajat ja vanhemmat edistävät suvaitsevaisuutta, ehkäisevät syrjäytymistä ja kiusaamista.

 

Lataa ilmainen KIK-käsikirja >

 


30.1.2016 OAJ, Kuntaliitto ja Vanhempainliitto mukana #enkiusaa -kampanjassa

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Vanhempainliitto kampanjoivat yhdessä lukuvuoden 2016–2017 koulussa tapahtuvaa häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa vastaan.

 

Kampanjan sivustolle kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja, koulutusvideoita ja vinkkejä sekä lisätään oppilaille, vanhemmille, opettajille, rehtoreille ja opetuksenjärjestäjille muuta tietoa ja tukea häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

 

Tutustu kampanjan kotisivuihin >

 

Täältä löydät KoKoEspoo ry:n verkossa:

 

 

 

 

 

Copyright - Your Business name

Press Room

Contact Us