KOKOESPOO RY:n TIEDOTE 1/2018

 

KoKoEspoon vuosikokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 18:00 Espoon keskuksen kirjastossa, Entresse-neuvotteluhuoneessa (os. Siltakatu 11). Paikalle toivotaan
edustusta jokaisesta espoolaisesta vanhempainyhdistyksestä!

 

•  KoKoEspoon hallitukseen tarvitaan tänäkin vuonna uusia jäseniä vaikuttamaan kodin

ja koulun yhteistyöhön liit-tyvissä asioissa Espoon kaupungin tasolla. Viime vuonna

osallistuimme mm. Pääkaupunkiseudun LAPE varhaiskasvatus, koulu,
oppilaitos – ryhmän toimintaan. Tällä hetkellä kouluverkostot ja koulujen

sisäilma-asiat kiinnostavat vanhempia ja vanhempainyhdistyksiä.

•  KoKoEspoon asema on nyt tunnustettu sekä virkamiesten että päättäjien taholta.

KoKoEspoo käy säännöllisesti tapaamassa Espoon kaupungin sivistys- ja
koulutoimen johtoa.

 

Tarvitsemme hallitukseen vahvistusta ylläpitämään ja rakentamaan yhteistyötä
Espoon kaupungin kanssa mm.

 

•  sisäilma-asioissa

•  kouluverkostoasioissa

•  uuden ops:n kokemuksien kartoitus vanhempien näkökulmasta

•  lukioasiat: lukiopaikkojen määrä

•  päiväkotien vanhempainyhdistykset

•  aluetoiminnan mahdollisuuksien luominen

 

•  KoKoEspoo on tehnyt yhteistyötä myös muiden alueyhdistysten (Helvary ja Vanvary)

kanssa esim. kannatta-malla maksutonta koululiikenteen kokeilua

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

•  Suomen Vanhempainliiton toiminnassa olemme vahvasti mukana:

Suomen vanhempainliiton liittokokouksessa 25.11.2017 valittiin uusi johtokunta.

KoKoEspoo Ryn hallituksen jäsen Karita Nurmela valittiin varajäseneksi kaudelle 2018 –

2019. KoKoEspoo ry:llä on nyt vahva edustus Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa,

sillä kolme KoKoEspoo ry:n hallituksen jäsentä Sari Kauppinen-Hankaa, Nina Rudanko ja

Karita Nurmela ovat vaikuttamassa tällä kaudella.

Tavoitteenamme on olla merkittävä vaikutuskanava. Siihen tarvitaan jokaisen

espoolaisen vanhempainyhdistyksen panostusta.

 

Nähdään vuosikokouksessa 22.3. klo 18 – tervetuloa mukaan!

 

KoKoEspoo ry:n hallitus:

 

Puheenjohtaja Sari Kauppinen-Hankaa

Varapuheenjohtaja Riikka Mäki-Ontto

Sihteeri Marianne Nikander

Rahastonhoitaja Karita Nurmela

Viestintävastaava Anna-Kaisa Valakari

Elina Ljungberg

Nina Rudanko

Virpi Hänninen

Annette Elfving

Kaisa Pikkarainen

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright - Your Business name

Press Room

Contact Us