KoKoEspoon KANNANOTTO Esiopetuksen järjestämiseen

yhdessä tulosyksikössä 1.8.2017 alkaen.

 

Espoo on tekemässä muutosta esikoululaisten opetuksen järjestämiseksi. Espoolaiset vanhemmat ovat huolestuneet suunnitelmasta ja ilmaisseet eriävän mielipiteensä

niin julkisesti kuin pienissä yhteisöissä ympäri Espoota. KoKoEspoolta on pyydetty kannanottoa aiheeseen.

 

Espoossa on ollut jo pitkään toimiva esiopetusjärjestelmä, jossa vanhemmat ovat voineet valita perheelleen ja lapselleen sopivimman esikoulun. Nyt tätä valinnan mahdollisuutta ollaan ottamassa kokonaan pois. Samalla lapset ollaan asettamassa asemaan, joka ei sovi kaikille lapsille. Vanhempien kokemusten mukaan koulussa toteutettu esiopetus on ollut pääsääntöisesti lasten etu. Lapsen yksilöllisyys on ollut mahdollista ottaa huomioon parhaiten koulussa, jossa on laaja-alaista pedagogista osaamista ja siihen liittyvät tukirakenteet.

 

Osassa Espoon kouluista on jo toteutettu järjestely, jossa esiopetus on fyysisesti

koulun tiloissa, mutta hallinnollisesti eri toimialan alaisuudessa. Näiden kokeilujen

esiin nostamista ongelmista olisi tullut jo ottaa oppia ja huomata miten yhteistyö

on vaikeutunut ja lapsen etu huonontunut. Esimerkiksi koulun opetushenkilöstön

ja esikoulun henkilöstön välillä ei ole voitu toteuttaa lapsen edunmukaista tiedon

vaihtoa, saatikka järjestää lapsen tarvitsemaa tukea. Mikään rakenne ei tue

yhteistyön tekemistä esikoulusta alkaen, jos muutos saatetaan loppuun kaikissa

Espoon kouluissa.

 

Esiopetuksen järjestäminen kouluissa, opetustoimen alaisuudessa, mahdollistaa myös lapsen joustavan ja yksilöllisen oppimisen. Monissa espoolaisissa kouluissa on jo käytössä oppimispolut esikoululaisesta kakkosluokkalaiseen. Tällöin lapsi on saanut edetä omaan tahtiinsa kaikilla kolmella vuosiluokalla. Oppimisen mahdollistaminen tällä tavalla on uuden opetussuunnitelman ja samalla lapsen edun mukaista.

 

Edellä esitetyin perustein KoKoEspoo esittää kannanottonaan, että esiopetus

tulee säilyttää opetustoimen alaisena toimintana koulujen tiloissa.

 

Espoossa 9.10.2016

KoKoEspoo ry

Susanna Lehti,        Sari Kauppinen-Hankaa

puh. 050 5755 961

 

 

 

 

Copyright - Your Business name

Press Room

Contact Us