Mitä Koko on?

KoKo Espoo on kuntakohtainen vanhempainyhdistysten kattojärjestö. Tavoitteemme on parantaa Espoolaisten koulujen ja kotien välistä yhteistyötä. Olemme verkostoituneet kuntapäättäjien, koulujen, vanhempien ja muiden alueellisten vanhempainyhdistysten sekä vanhempainliiton kanssa. 

Vaikuttamistoiminta

Yhdistys tapaa säännöllisesti Espoon sivistystoimen virkamiehiä ja johtoa. Näissä tapaamisissa yhdistys pitää esillä kotien näkökulmaa ja pyrkii edistämään lasten ja nuorten äänen kuulumista heitä koskevista asioista päätettäessä.

 Yhdistys tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun alueyhdistysten Vantaa Vanvaryn ja Helsingin Helvaryn kanssa. Yhdistys vaikuttaa myös valtakunnallisestija sillä on edustajat Suomen Vanhempainliitto ry:ssä.

Vanhempainliitto tukee toimintaamme ja osallistumme säännöllisesti heidän tapahtumiine sekä koulutuksiin.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä on /4 espoolasista ja kauniaislaista vanhempainyhdistystä, joten se on maan 2. suurin alueellinen vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmääräänsä ja se toivottaa joukkoonsa myös päiväkotien ja lukioiden vanhempainyhdistykset.

Kodin ja koulun pelisäännöt

Kodin ja koulun pelisäännöt ovat jäsenyhdistysten ja koulujen käyttöön laaditut käytännönläheiset ohjeet kodin ja koulun yhteistyöhön. Pelisäännöt muistuttavat esimerkiksi myönteisen palautteen voimasta, yhteydenpidon tärkeydestä ja kodin arvosta voimavarana kouluille ja opettajille. Pelisääntöjen laatimiseen osallistui suuri joukko vanhempia ja opettajia.

Yhdistyksen historia

KoKoEspoo ry:n perustivat vuonna 2008 aktiiviset espoolaiset vanhemmat. Yhdistyksen edeltäjänä oli jo pitkään toiminut vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä, jonka piiristä yhdistys sai alkunsa. Tuona aikana toiminnan keskiössä oli taistelu koulusäästöjä vastaan ja koulujen toimintaedellytysten turvaaminen.