sunnuntai 29. elokuuta 2021

VUOSIKOKOUS 31.8.2021

Hyvä espoolainen vanhempainyhdistys,

kutsumme teiltä edustuksen Espoon kuntakohtainen vanhempainyhdistyksen KoKoEspoo ry:n vuosikokoukseen 31.8. klo 18. Kokous järjestetään etäyhteyksien välityksellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille info@kokoespoo.fi 

KoKoEspoo ry:ssä käsitellään koko Espoon kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Tarvitsemme kovasti uusia jäseniä hallitukseen. Olisi tärkeää saada mukaan henkilöítä, joihin Espoon kaupungin opetukseen, oppilaisiin, kouluihin ja vanhempiin liittyvät päätökset vaikuttavat. Toiminta muodostuu toimintasuunnitelman puitteissa yhdistyksen hallituksen ja jäsenyhdistysten toiveiden näköiseksi - erilaiset näkökulmat ja osaaminen ovat erittäin tervetulleita. 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Päätetään hallituksen varajäsenten määrästä ja valitaan varajäsenet
 8. Valitaan yksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 10. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.